BijlesinstituutPlato.nl
is een jong, flexibel en betrouwbaar opleidingsinstituut in talen (basis), wereldoriëntatie- en levensbeschouwelijke vakken

De lessen worden verzorgd aan huis door een bevoegd docent met ervaring in privéonderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Mogelijkheden:

1)
Taal, rekenen en wereldoriëntatie op basisschool niveau door bevoegd leraar (Pabo)
2) Engels en Geschiedenis door abituriënt lerarenopleiding. (B.A. Gesch./ A.D. Engels)
3) Basiskennis in talen als NT-2, Frans, Duits, Latijn, Grieks en Hebreeuws door bevoegd docent theologie en godgeleerdheid. (Drs. theologie/godgeleerdheid)

Heeft uw kind of jongere moeite met taal en rekenen. Dan bent u aan het juiste adres bij bijlesinstituutPlato.

Gaat uw puber zakken voor zijn examen in Engels of Geschiedenis? Schakel dan BijlesinstituutPlato in!

Wilde uzelf b.v. altijd al weten waarom de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hoe die verliep, dan is dit in een lessenserie op maat te bevatten en aan uw vrienden op de visite uit te leggen.

Wilt u op vakantie in Frankrijk of Duitsland zelf uw eten bestellen, bij die aardige ober in zijn eigen taal, dan kunt u de taal bij BijlesinstituutPlato op VMBO-niveau leren.

Wilde u altijd al de Bijbel in zijn grondtalen kunnen raadplegen, om echt na te zien wat er nu werkelijk staat. Of wilt u nu eindelijk eens kunnen lezen wat er op de muren staat van al die mooie kerken in Europa? Zo ja, leer dan basis Latijn, Grieks of Hebreeuws bij BijlesinstituutPlato.

Wilde u altijd al weten hoe het zit met God en b.v. wetenschap of evolutie. Of heeft u andere religieuze vragen. Dan kan drs. Jan Schippers voor u misschien een cursus op maat schrijven. Alle suggesties staan open.

Vragen staat altijd open.